O'zbekiston yangiliklari

66 ОМСБР Джалалабад , жангчи-фахрийлари учрашуви булиб утди

66 Юсупбек Аллабергенов корр

18 май 2019 йил Тошкент шахри”Ассалому Алайкум”кафесида Узбекистон “Veteran” жангчи-фахрий ва ногиронлар бирлашмаси раиси Муродов Тал’ат Пардаевич бошчилигида Афгонистон Республикасидан 40- армия чекланган кушинларининг олиб чикиб кетилишининг 30 -йиллиги хамда бирлашма катта маслахатчиси Хурматли Полковник Рашидов Анвар Ганиевичнинг 66 ешга тулиши муносибати билан 66 ОМСБР Джалалабад , жангчи-фахрийлари учрашуви булиб утди.

Учрашувга Москва,Белорусь,Тожикистон ва бошка мамлакатлардан мехмонлар хам ташриф буюришди.Фаргана вилояти “VETERAN” жангчи-фахрийлар ва ногиронлар булими раиси Мехмонов Мухсинжон Дадажонович бошчилигида юбиляр Полковник Рашидов Анвар Ганиевичгв ва 66 – ОМСБР собик командири Авласенко Владимир Васильевичлар га эсдалик кимматбахо килич,миллий лаганга кулда чизилган кахрамонлар акси, миллий зар либос ва бош кийимлари татанали равишда такдим этилди.

Учрашув мусика ва такдирланишлар билан бирга жуда кутаринкилик рухда ва сермазмун утди.

Ходжаев Муминхон